Ontvangst goederen

Betreft : Logistiek – procedure voor ontvangst goederen.​

Altijd bezorgd om onze commerciële relaties te verbeteren en onze procedures te vereenvoudigen, vragen wij u om kennis te nemen van de te volgen stappen
bij het in ontvangst nemen van goederen en de aandacht te vestigen op uw verantwoordelijkheid om het volgende zeker te controleren :
- Het aantal pakketten
- De overeenstemming van het materiaal met de leveringsbon.
- De staat van de producten

Indien u een fout of schade opmerkt, gelieve dan zeer duidelijk de bevindingen op de
vrachtbrief te vermelden(CMR) en dit in aanwezigheid van de transporteur.
Breng Hartman en zn Horeca service dan dezelfde dag op de hoogte van deze
bevindingen door een kopie van de CMR te sturen naar het volgende adres
hartmanenzn@gmail.com
BELANGRIJK : de volgende verklaringen "onder voorbehoud van uitpakken" "onder
voorbehoud van nazicht" en "
verpakking in goede staat" hebben geen enkele waarde
in geval men beroep wil doen op de verzekering!
We benadrukken het belang om deze procedure te respecteren.
Te weten dat er, zonder vermelding op de CMR, wij geen beroep kunnen doen op
enige vorm van vergoeding van onze transporteur. Bijgevolg kan geen enkele aanvraag of klacht worden weerhouden. Deze vereenvoudigde procedure zal zeker onze commerciële relatie versterken en ten goede komen
Wij danken u voor uw steun bij de uitvoering van deze maatregel die vanaf heden in werking wordt gesteld
Rob Hartman
06-54746513
Hartman en zn Horeca Service

© 2013 - 2024 STORING HORECA APPARATUUR | sitemap | rss